จีน

China
 • Shanghai

  Abbott Laboratories S.A.

  23F/26F/27F/28F/32F/33F/36F/37F/39F, Ciro’s Plaza,

  No. 388 West Nanjing Road,

  Shanghai, China

  PC: 200003

  Telephone: (86 21) 2320 4388

  Facsimile: (86 21) 6334 6300

   

  Abbott Laboratories S.A.

  16F/17F, Chonghing Finance Centre

  No. 288 West Nanjing Road West,

  Shanghai, China

  PC: 200003

  Telephone: (86 21) 2307 7666/ 6263 1300

  Facsimile: (86 21) 6218 8682/5307 9101

 • Beijing

  Abbott Laboratories S.A.

  17F, Canway Builing,

  No. 66 Nanlishi Road,

  Beijing, China

  PC: 100045

  Telephone: (86 10)6802 8080

  Facsimile: (86 21)6802 7788

 • Guangzhou

  Abbott Laboratories S.A.

  29F/32F, GZ Electric Tower, 

  No.403 East Huanshi Road, 

  Guangzhou, China

  PC: 510095

  Telephone: (86 20) 8396 3883

  Facsimile: (86 20) 8732 0003

 • Hangzhou

  Abbott Laboratories Trading (Shanghai) Co,.Ltd.

  14F/15F, Zone A, EAC Tower,

  No.18 Jiaogong Road, 

  Hangzhou, China 

  PC: 310012

  Telephone: (86 571) 8981 3000

  Facsimile: (86 571) 8892 5006

 • Shenyang

  Abbott Laboratories Trading (Shanghai) Co,.Ltd.

  20F L'Avenue Tower, 

  No.10, Hui Gong Street

  Shengyang, China

  PC:110013

  Telephone: (86 24) 3197 9766

  Facsimile: (86 24) 3195 8230

 • Nanjing

  Abbott Laboratories Trading (Shanghai) Co,.Ltd.

  31F/39F, Unit C, Zhujiang No.1 Plaza, 

  No.1 Zhujiang Road,

  Nanjing, China

  PC: 210008

  Telephone: (86 25) 8318 6666

   Facsimile: (86 25) 8362 7286

 • Shenzhen

  Abbott Laboratories S.A.

  22F, Tower A, Kingkey 100 Building, 

  No.5016 East Shennan Road, 

  Shenzhen, China

  PC: 518001

  Telephone: (86 755) 2519 0538

  Facsimile: (86 755) 8208 0523

 • Xiamen

  Abbott Laboratories Trading (Shanghai) Co,.Ltd.

  18F, Paragon Centre,

  No.1 Lianyue Road, 

  Xiamen, China

  PC: 361012

  Telephone: (86 592) 806 5488

  Facsimile: (86 592) 806 1698

 • Chengdu

  Abbott Laboratories Trading (Shanghai) Co,.Ltd.

  13F/22F, Shangri-la Office Building Block B,

  No.9 Binjiang Dong Road,

  Chengdu, China

  PC: 610021

  Telephone: (86 28) 8475 3888

  Facsimile: (86 28) 8443 9583

 • Wuhan

  Abbott Laboratories Trading (Shanghai) Co,.Ltd.

  17F/18F, Tower A, New World Centre Tower,

  634 Jiefang Avenue, 

  Wuhan, China

  PC: 430032

  Telephone: (86 27) 8359 1188

  Facsimile: (86 27) 8359 0047

true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่