เยอรมนี

Germany
 • Diagnostics

  Abbott GmbH & Co. KG

  Max-Planck-Ring 2

  65205 Wiesbaden, Germany

  Telephone: (49 6122) 580

  Facsimile: (49 6122) 58 1244

 • Molecular

  Abbott GmbH & Co. KG

  Max-Planck-Ring 2 

  65205 Wiesbaden, Germany

  Telephone.: (49 6122) 580 

  Facsimile: (49 6122) 58 1244

 • Abbott Laboratories GmbH

  Freundallee 9A

  30173 Hannover

  Telephone: 0511 6750 0

 • Abbott Arzneimittel GmbH

  Freundallee 9A

  30173 Hannover

  Telephone: 0511 6750 0

 • STARLIMS Germany GmbH

  Alfred-Herrhausen-Str. 45

  58455 Witten, Germany

  Telephone: (49 2302) 915 244

  Facsimile: (49 2302) 915 247

 • Nutritional Products

  Abbott GmbH & Co. KG

  Max-Planck-Ring 2

  65205 Wiesbaden, Germany

  Telephone: 0800 5811770

  Facsimile: 0800  5813160

 • Abbott Vascular Deutschland GmbH

  Schanzenfeldstraße 2

  35578 Wetzlar, Germany

  Telephone: (49 6441) 87075 0

  Facsimile: (49 6441) 87075 606

 • Point of Care

  Abbott Point of Care

  Max-Planck-Ring 2

  D-65205 Wiesbaden, Germany

  Telephone: (49 6122) 58 1389

  Facsimile: (49 6122) 58 1662

 • Medical Optics

  AMO Germany GmbH

  Rudolf-Planck-Straße 31

  76275 Ettlingen, Germany

  Telephone: (49 7243) 729 0

  Facsimile: (49 7243) 729 245 

 • Abbott Laboratories GmbH

  Justus-von-Liebig-Straße 33

  31535 Neustadt am Rübenberge

  Telephone: (49 5032) 81 0

true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่