ABBOTT อย่างย่อ

ช่วยผู้คนให้ใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดด้วยการมีสุขภาพที่ดีขึ้น

135

ค้นพบวิธีการใหม่ๆ ใน

การทำให้ชีวิตดีขึ้นมา

นานกว่า 135 ปี

 

 

160+

สร้างความแตกต่างใน

กว่า 160 ประเทศ

115K

พนักงาน 115,000 คน

ทำงานทั่วโลกเพื่อสร้าง

ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนต่อ

สุขภาพ

    

ผู้นำตลาด

การตรวจวัดระดับของน้ำตาล

 

การตรวจเลือดและพลาสม่า

 

โภชนาการสำหรับผู้ใหญ่

 

โภชนาการสำหรับเด็ก

ในหลายตลาด

 

เครื่องมือช่วยหัวใจสูบฉีดเลือด (LVAD)

 

การติดตามดูผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวจากระยะไกล

 

เครื่องมือที่ใช้ตรวจข้างเตียงผู้ป่วย

 

อุปกรณ์บรรเทาอาการเจ็บปวดเรื้อรัง

ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม

การจัดการเบาหวานที่ล้ำ

สมัย

เทคโนโลยีการตรวจจับที่ล้ำยุคจะ

แสดงกลูโคสด้วยการสแกน

การปฏิวัติด้านสุขภาพหัวใจ

อุปกรณ์เปิดหลอดเลือดอุดตันที่

สามารถสลายตัวได้เมื่อเวลาผ่าน

ไป

การยกระดับการวินิจฉัยขึ้น

สู่อีกระดับ

วิธีการที่ไม่เคยมีมาก่อนที่ให้

บริการการวินิจฉัยที่ครบถ้วน

สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจ

ผลิตภัณฑ์อาจไม่มีจำหน่ายในทุกประเทศ

การสร้างความแตกต่าง

บริษัทที่ได้ความนิยมสูงสุดจากการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์จูน

ตั้งแต่ปี 1984 เป็นอันดับ 1 ด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 2014-2020

เป็นผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรม

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 2013-2019 ปีที่ 15 ในดัชนี

ติดอันดับสุดยอดบริษัทในวงการวิทยาศาสตร์

มาเป็นเวลา 16 ปี

ติดหนึ่งใน 100 บริษัทที่ดีที่สุด

จากการจัดอันดับของนิตยสาร Working Mother มาเป็นเวลา 19 ปีติดต่อกัน

ติดอันดับ 50 บริษัทที่มีความหลากหลายของ

DiversityInc มาเป็นเวลา 16 ปีติดต่อกัน

เป็นสถานที่ทำงานชั้นนำ

ในกว่า 25 ประเทศ