เกี่ยวกับ ABBOTT

ABBOTT ทุ่มเทเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

เราเป็นใคร

รังสรรค์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิตผู้คน

ตั้งแต่การขจัดความเจ็บปวดจากการเจาะเลือดปลายนิ้วตามปกติของผู้ป่วยโรคเบาหวานไปจนถึงการเชื่อมต่อผู้ป่วยเข้ากับแพทย์โดยใช้ระบบติดตามดูข้อมูลหัวใจแบบเรียลไทม์ การบรรเทาอาการเจ็บปวดเรื้อรังและอาการร่างกายเคลื่อนไหวผิดปกติไปจนถึงการทดสอบเลือดที่บริจาคทั่วโลกจำนวนครึ่งหนึ่งเพื่อรับประกันว่าเป็นเลือดที่ใช้ได้ดี จุดประสงค์ของเราก็คือการพัฒนาโลกด้วยการส่งมอบเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้แก่กลุ่มคนที่ต้องการ และนั่นก็คือคำมั่นสัญญาของเราที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตให้ดีที่สุด

LTTF

ชีวิตที่ดีที่สุดในทุกด้าน

ด้วยสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด เราจะสามารถเติมเต็มทุกศักยภาพของชีวิตได้อย่างเต็มที่

เราทุกคนต่างก็มีแนวคิดเป็นของตนเองว่าการมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมนั้นเป็นอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันสำหรับเราทุกคน นั่นคือ เราล้วนต้องการมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มาร่วมกันกับเราในการสำรวจหาความหมายของการมีชีวิตที่เต็มเปี่ยม ทั้งในฐานะของตัวบุคคล และในฐานะของชุมชน

ABBOTT ประเทศไทย

การส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย

เราต้องการที่จะปลุกกระแสความสนใจทั่วโลกให้เล็งเห็นว่า สุขภาพที่ดีนั้นนำมาซึ่งโอกาสในชีวิตได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม เราตระหนักว่า แต่ละประเทศย่อมมีความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งทำความเข้าใจ คาดการณ์ และตอบสนองต่อแนวโน้มด้านสุขภาพทั่วโลก เราลงทุนในด้านเทคโนโลยี ปรับรูปแบบวิทยาการของเราให้ตรงตามความต้องการ และร่วมมือกับผู้อื่นในการสร้างสรรค์บริการท้องถิ่นที่มีความหมาย และในที่สุด ย่อมจะยังผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้คนที่เราให้บริการ