carousel
  • About abbott About abbott About abbott About abbott

ตัวตนของเรา


สร้างสรรค์ความเป็นไปได้

เราค้นคว้าวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างความเป็นไปได้ แก่ผู้คนทั่วโลกด้วยพลังแห่งการมีสุขภาพที่ดี

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตที่ดีที่สุดในทุกด้าน


ด้วยสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุด เราจะสามารถเติมเต็มทุกศักยภาพของชีวิตได้อย่างเต็มที่

เราทุกคนต่างก็มีแนวคิดเป็นของตนเองว่าการมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมนั้นเป็นอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันสำหรับเราทุกคน นั่นคือ เราล้วนต้องการมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มาร่วมกันกับเราในการสำรวจหาความหมายของการมีชีวิตที่เต็มเปี่ยม ทั้งในฐานะของตัวบุคคล และในฐานะของชุมชน

 

อ่านเพิ่มเติม

ความเป็นพลเมืองโลก


สร้างสังคมที่แข็งแรงและเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง

เรามองเห็นศักยภาพในการบรรลุผลด้านสุขภาพและความเจริญในชุมชนทั่วโลก เราเชื่อว่า ผู้คนที่มีสุขภาพสมบูรณ์ย่อมสร้างสรรค์ชุมชนที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันนำไปสู่ความสำเร็จที่กว้างไกลยิ่งขึ้น ในทุกๆ วัน เราทุ่มเทเพื่อส่งเสริมให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมในทุกๆ ที่เราดำเนินการและในทุกสิ่งที่เราทำ

 

อ่านเพิ่มเติม

Abbott ประเทศไทย


การส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย

เราต้องการที่จะปลุกกระแสความสนใจทั่วโลกให้เล็งเห็นว่า สุขภาพที่ดีนั้นนำมาซึ่งโอกาสในชีวิตได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม เราตระหนักว่า แต่ละประเทศย่อมมีความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันไป ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งทำความเข้าใจ คาดการณ์ และตอบสนองต่อแนวโน้มด้านสุขภาพทั่วโลก เราลงทุนในด้านเทคโนโลยี ปรับรูปแบบวิทยาการของเราให้ตรงตามความต้องการ และร่วมมือกับผู้อื่นในการสร้างสรรค์บริการท้องถิ่นที่มีความหมาย และในที่สุด ย่อมจะยังผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้คนที่เราให้บริการ

 

อ่านเพิ่มเติม

true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่