ศูนย์กลางด้านสื่อ

สมาชิกสื่อมวลชนสามารถติดต่อกับโฆษกของ Abbott ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้