ศูนย์กลางด้านสื่อ

ศูนย์กลางด้านสื่อ ศูนย์กลางด้านสื่อ

สมาชิกสื่อมวลชนสามารถติดต่อกับโฆษกของ Abbott ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้