เกียรติยศ

ผู้นำด้านอุตสาหกรรม

ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นําระดับโลกในด้านความก้าวหน้าทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

Honors image

ผู้นำด้านสถานที่ทำงาน

เราได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดในการทำงานทั่วโลก

workplace

นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

ในการพัฒนาการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของคนทั่วโลก เรามองการณ์ไปไกลกว่าที่คนจะคาดถึง

scientific

การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการสร้างชุมชน

เราได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน แลรับผิดชอบต่อสังคม

global citizen