carousel
  • ตัวตนของเรา ตัวตนของเรา ตัวตนของเรา ตัวตนของเรา

ภารกิจของเรา


ไม่เพียงแค่มีชีวิตที่ยืนยาว แต่ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

ที่ Abbott เราคำนึงถึงการช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีเพื่อให้ใช้ชีวิตได้อย่างดีที่สุด ตั้งแต่การรักษาสุขภาพหัวใจของคุณให้ดีอยู่เสมอ ไปจนถึงการดูแลร่างกายของคุณอย่างดีในตลอดทุกช่วงชีวิต ด้วยการให้ผลิตภัณฑ์ยาและข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อการดูแลสุขภาพของคุณ เรามุ่งมั่นค้นคว้าวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน

ข้อมูลอย่างย่อ


เกี่ยวกับ ABBOTT 

เราสร้างผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัย ทั้งในด้านการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการณ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ โภชนาการ และยาสามัญ ซึ่งช่วยให้คุณ ครอบครัวของคุณ และชุมชนของคุณมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีทางเลือกที่ไร้ข้อจำกัด วันนี้ บุคลากรของเรา 99,000 คนกำลังทำงานเพื่อมุ่งสู่การสร้างสุขภาพดีที่ยั่งยืนในกว่า 150 ประเทศ

 

อ่านเพิ่มเติม

คำมั่นสัญญาของเรา


มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามคำสัญญาว่าด้วยศักยภาพของมนุษย์

สุขภาพที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปได้ในชีวิต เราได้ผลักดันความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ยา และโภชนาการเพื่อสร้างทางเลือกที่มากขึ้นให้กับผู้คนตลอดทุกช่วงชีวิตมาเป็นเวลากว่า 125 ปีแล้ว

 

อ่านเพิ่มเติม

มรดกของเรา


ดูประวัติเกี่ยวกับนวัตกรรมของเรา

เราได้นำวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมาใช้เพื่อสร้างทางเลือกที่มากขึ้นให้กับผู้คนในด้านสุขภาพมาเป็นเวลากว่า 125 ปีแล้ว เราปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกรอบตัวเราอย่างรวดเร็วเพื่อมอบบริการที่ดีกว่าเพื่อช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างดีที่สุด

 

อ่านเพิ่มเติม

true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่