การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำทันเวลา เพื่อให้การดูแลสุขภาพของคุณได้ดียิ่งขึ้น

การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

เกี่ยวกับการวินิจฉัย

ข้อมูลที่ดีกว่านำไปสู่สุขภาพที่ดีกว่า

กุญแจสำคัญสู่การรักษาที่ประสบความสำเร็จและการฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์ มักขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยโรคที่รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ การทดสอบต่างๆและเครื่องมือตรวจวินิจฉัยที่กำลังพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปของ Abbott จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น และปฏิรูปวิธีการจัดการด้านสุขภาพของโลก

เทคโนโลยีที่เราบุกเบิกครอบคลุมการดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาพของโลกด้วยเครื่องมือสำหรับการตรวจวิเคราะห์ผลทางการแพทย์ ชุดการทดสอบ ระบบอัตโนมัติ และบริการสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการอ้างอิง ศูนย์บริการโลหิต แผนกฉุกเฉิน สำนักงานแพทย์ และคลินิก

เข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.diagnostics.abbott

alt_text

ห้องปฏิบัติการกลาง

นวัตกรรมที่ทำให้การวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่แรกเริ่มและถูกต้องแม่นยำ

แพทย์พึ่งพาข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและทันเวลาในการตัดสินใจให้การรักษาที่ดีที่สุด ระบบเครื่องมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยและชุดการทดสอบของเราที่ใช้ในโรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ และคลินิกเพื่อตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคและติดตามภาวะสุขภาพโดยทั่วไปของบุคคล เรามุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ในการตรวจวิเคราะห์หาและรักษาโรคได้ตั้งแต่แรกเริ่ม

เข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.corelaboratory.abbott.

การวินิจฉัยระดับโมเลกุล

ทำให้การรักษาเฉพาะบุคคลเป็นจริงได้

วิทยาศาสตร์โมเลกุลกำลังเปลี่ยนโฉมการวินิจฉัยและการรักษาโรคร้ายแรง เช่น โรคติดเชื้อบางชนิดและมะเร็ง ระบบการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการระดับโมเลกุลของ Abbott จะวิเคราะห์ DNA และ RNA ในระดับโมเลกุล เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจในการรักษาโดยให้การทดสอบทางคลินิกที่แม่นยำขึ้นหรือช่วยบ่งชี้วิธีการรักษาที่ตรงจุดซึ่งมีโอกาสให้ผลสำเร็จมากที่สุด

เข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.molecular.abbott.

alt_text

จุดดูแลผู้ป่วย

รายงานผลการทดสอบภายในไม่กี่นาที

การได้รับผลการทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้ภายในเวลาที่รวดเร็วนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในห้องฉุกเฉิน ในศูนย์การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ รวมถึงสถานการณ์อื่นๆ ที่การตัดสินใจให้การรักษาที่รวดเร็วเป็นเรื่องจำเป็น เครื่องวิเคราะห์เลือดแบบพกพาติดตัวของ Abbott ให้ผลตรวจที่มีคุณภาพระดับเดียวกับการตรวจในห้องปฏิบัติการในเวลาที่ต้องการทันทีเมื่ออยู่กับผู้ป่วยเพื่อช่วยในการตัดสินใจและแน่ใจว่าได้ให้การดูแลรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมได้เร็วขึ้นในเวลาและสถานที่เมื่อจำเป็น

เข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.globalpointofcare.abbott.

สารสนเทศ

การนำข้อมูลไปใช้ให้เป็นประโยชน์

ห้องปฏิบัติการมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพ โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำซึ่งเป็นรากฐานสำหรับการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ บริการสารสนเทศของเราช่วยสร้างห้องปฏิบัติการที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการทางคลินิกรอบด้าน ตั้งแต่การประมวลผลไปจนถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ เรากำลังเปลี่ยนวิธีการที่ห้องปฏิบัติการ

เข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.informatics.abbott.