พันธมิตร

เราร่วมมือกับนักคิดค้นนวัตกรรมทั่วโลกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดียิ่งขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ

สร้างมาตรฐานความสำเร็จ

เราควบคุมให้ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการของเรามีมาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพและความปลอดภัย เพราะเราทราบดีว่าผู้คนทั่วโลกพึ่งพาเรา