นักศึกษา

ก้าวแรกสู่อนาคตที่ไม่เหมือนใคร

ร่วมงานกับเรา

สำรวจโอกาสเพื่อบรรลุความเป็นเลิศในอาชีพของคุณ เริ่มต้นวันนี้ด้วยการค้นหาตำแหน่งงานและส่งใบสมัครงานของคุณเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เรียนรู้จากการปฏิบัติ

ช่วยผู้คนทั่วโลกให้บรรลุศักยภาพของพวกเขา

ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง

บุคลากรของเราทำงานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ที่ซึ่งเปิดโอกาสให้เรารับมือกับปัญหาด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุด ในฐานะนักศึกษาที่แสวงหาโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ คุณจะได้ก้าวไปพร้อมกับเรา หากคุณกำลังมองหาโอกาสระดับโลก คุณอาจเรียนรู้จากธุรกิจการดูแลสุขภาพที่กว้างขวางของเราได้ เรามอบโอกาสที่จะทำคุณได้สัมผัสกับวัฒนธรรม ประเทศ หน่วยงาน เทคโนโลยี และธุรกิจใหม่ๆ กับผู้ที่ได้รับเลือก