ผู้จัดจำหน่าย

ปัจจัยในความสำเร็จของเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสในการฝึกงานและโครงการพัฒนาที่จะช่วยแนะนำให้คุณรู้จักกับธุรกิจและวัฒนธรรมของเรา

ผู้จัดจำหน่ายที่หลากหลาย

เราได้เปรียบเพราะความหลากหลาย

เราพยายามอย่างมากที่จะทำให้มั่นใจว่าธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจความหลากหลายจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน

สำรวจ
การให้บริการ

ปลอดภัยและได้คุณภาพตัวยาที่ปลอดภัยและกระบวนการที่มีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้เป็นส่วนสำคัญในความมุ่งมั่นที่เรามีต่อการพัฒนาสุขภาพของผู้คนให้ดีขึ้น

สำรวจ
คำแนะนำเพื่อผู้จัดจำหน่าย
คำแนะนำสำหรับผู้จัดจำหน่ายของเราช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เข้มแข็งไว้

ผู้จัดจำหน่ายของ Abbott ต้องอ่านและยอมรับคำแนะนำสำหรับผู้จัดจำหน่ายของเรา (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งอธิบายมาตรฐานต่อไปนี้

 • พฤติกรรมที่มีจริยธรรม
 • ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรม
 • ความเป็นส่วนตัว
 • สิทธิแรงงานและการคุ้มครองแรงงาน
 • สวัสดิภาพสัตว์
 • การใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม
 • แนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
เรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสในการฝึกงานและโครงการพัฒนาที่จะช่วยแนะนำให้คุณรู้จักกับธุรกิจและวัฒนธรรมของเรา

ความรับผิดชอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของเราในฐานะบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคมที่จะต้องประเมิน ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการรายใหม่และที่มีอยู่ เราประเมินความสามารถของ ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการในการจัดหาสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและปฏิบัติต่อบริษัทคู่สัญญาอย่างให้เกียรติ ตลอดจนรักษาแนวทางปฏิบัติทางจริยธรรม กระบวนการผลิตที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการที่ยอดเยี่ยมไว้

ยิ่งไปกว่านั้น Abbott จะทำธุรกิจเฉพาะกับผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการที่รับรองได้ว่าธุรกิจของตนปราศจากการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานทาส

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Supplier Social Responsibility Program (โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ) ของเรา โปรดดูคำถามที่พบบ่อยของเรา ข้อมูลที่เราเปิดเผยสำหรับ California Transparency in Supply Chains Act (กฎหมายต่อต้านการกดขี่และค้าแรงงานมนุษย์ในห่วงโซ่อุปทานของแคลิฟอร์เนีย) หรือติดต่อ AbbottSupplierSocialResponsibilityProgram@abbott.com

ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการที่สนใจ

ส่งข้อมูลบริษัทของคุณ

ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการที่สนใจ (ไม่ใช่กลุ่มหลากหลาย) สามารถส่งข้อมูลบริษัทไปที่ supplier@abbott.com ระบุสายงานธุรกิจของคุณไว้ในหัวเรื่อง

หมายเหตุ: ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการที่เป็นกลุ่มหลากหลาย: คลิกที่นี่ สำหรับกล่องจดหมายสำหรับ ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการที่เป็นกลุ่มหลากหลาย

ประสิทธิภาพ

เรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสในการฝึกงานและโครงการพัฒนาที่จะช่วยแนะนำให้คุณรู้จักกับธุรกิจและวัฒนธรรมของเรา

เราได้กำหนดเกณฑ์สำหรับการวัดประสิทธิภาพการทำงานของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อธุรกิจของเรา การเฝ้าตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานตามที่อธิบายไว้ในแผ่นพับ Supplier Performance Program (โครงการประสิทธิภาพการทำงานของ ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ) ได้รับการจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการนี้
การปฏิสัมพันธ์กับ HCP

รักษามาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเรา สำหรับการปฏิสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ (HCP) และลูกค้าในสหรัฐอเมริกามีไว้เพื่อเป็นคู่มืออ้างอิง เพื่อช่วยเหลือผู้จัดจำหน่ายในการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของเราสำหรับการระดมทุนของโครงการเมื่อทำหน้าที่ในนามของเรา เจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อบังคับของแผนกจะต้องอนุมัติข้อยกเว้นใดๆ ในขั้นตอนเหล่านี้ล่วงหน้า

ขั้นตอนเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2013

ข้อกำหนดในการซื้อ

ข้อกำหนดของใบสั่งซื้อในสหรัฐฯ

สำหรับใบสั่งซื้อ ในสหรัฐฯ ข้อตกลงและเงื่อนไข (T&C) ที่บังคับใช้กับ ข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับวัสดุ และข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับบริการ จะต้องบังคับใช้กับการทำธุรกรรมทุกรายการที่ Abbott เป็นผู้ซื้อ หากมีข้อตกลงแยกต่างหากระหว่าง Abbott และผู้จัดจำหน่าย จะต้องบังคับใช้ T&C ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งใดๆ กับ PO T&C โปรดดูที่เอกสารหมายเหตุ ผู้จัดจำหน่าย สำหรับ P.O. ในสหรัฐฯ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อ

เราซื้อสินค้าและบริการหลากหลายชนิด

 

ในปี 2014 เราซื้อสินค้าและบริการมูลค่าประมาณหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากผู้จัดจำหน่ายกว่า 22,000 รายทั่วโลก ประเภทของสินค้าและบริการที่เราซื้อได้แก่

 

 • การโฆษณา
 • สินค้าเกษตร
 • การธนาคาร
 • ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
 • อุปกรณ์ต้นทุน
 • ผลิตภัณฑ์เคมี
 • บริการเชิงพาณิชย์
 • การโฆษณา
 • การประชุม/งานกิจกรรม
 • การพิมพ์
 • คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • การก่อสร้าง
 • สินค้าใช้แล้วทิ้ง
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงาน/สาธารณูปโภค
 • บริการด้านวิศวกรรม
 • บริการยานพาหนะ/ยานพาหนะให้เช่า
 • บริการอาหาร
 • เชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น
 • ภาชนะแก้ว
 • บริการความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ (HCP)
 • องค์กรด้านการดูแลสุขภาพ (HCO)
 • ชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูป
 • บริการ IT/โทรคมนาคม
 • บริการทำความสะอาด/ซักรีด
 • การจัดภูมิทัศน์/การปูทางเท้า/การราดผิวถนน
 • บริการทางกฎหมาย
 • บริการโลจิสติก/ขนส่ง
 • ชิ้นส่วนตัดเฉือน
 • การวิจัยตลาด
 • การผลิตโลหะ
 • สิ่งของที่ใช้ใน MRO
 • เข็ม/แคนนูล่า
 • อุปกรณ์และบริการในสำนักงาน
 • บรรจุภัณฑ์/อุปกรณ์/ฉลาก
 • การกำจัดแมลง/การกำจัดของเสีย
 • บริการวิชาชีพ
 • บริการทำความสะอาด/ซักรีด
 • การจัดภูมิทัศน์/การปูทางเท้า/การราดผิวถนน
 • บริการทางกฎหมาย
 • บริการโลจิสติก/ขนส่ง
 • ชิ้นส่วนตัดเฉือน
 • การวิจัยตลาด
 • การผลิตโลหะ
 • สิ่งของที่ใช้ใน MRO
 • เข็ม/แคนนูล่า
 • อุปกรณ์และบริการในสำนักงาน
 • บรรจุภัณฑ์/อุปกรณ์/ฉลาก
 • การกำจัดแมลง/การกำจัดของเสีย
 • บริการวิชาชีพ
  • ที่ปรึกษา
  • การเงิน
  • ทรัพยากรบุคคล
  • ประชาสัมพันธ์
  • การอบรม
 • อุปกรณ์นิรภัย
 • ยาควบคุมพิเศษ/แอลกอฮอล์ SDA
 • การผลิตโดยบุคคลที่สาม
 • การขนส่งและการจัดส่ง
 • การซ่อมบำรุงยานพาหนะ
true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่