ผู้จัดจำหน่าย

ปัจจัยในความสำเร็จของเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสในการฝึกงานและโครงการพัฒนาที่จะช่วยแนะนำให้คุณรู้จักกับธุรกิจและวัฒนธรรมของเรา

ผู้จัดจำหน่ายที่หลากหลาย

เราได้เปรียบเพราะความหลากหลาย

เราพยายามอย่างมากที่จะทำให้มั่นใจว่าธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจความหลากหลายจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน

การให้บริการ

ปลอดภัยและได้คุณภาพตัวยาที่ปลอดภัยและกระบวนการที่มีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้เป็นส่วนสำคัญในความมุ่งมั่นที่เรามีต่อการพัฒนาสุขภาพของผู้คนให้ดีขึ้น

คำแนะนำเพื่อผู้จัดจำหน่าย

คำแนะนำสำหรับผู้จัดจำหน่ายของเราช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เข้มแข็งไว้

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสในการฝึกงานและโครงการพัฒนาที่จะช่วยแนะนำให้คุณรู้จักกับธุรกิจและวัฒนธรรมของเรา

ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการที่สนใจ

ส่งข้อมูลบริษัทของคุณ

ประสิทธิภาพ

เรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสในการฝึกงานและโครงการพัฒนาที่จะช่วยแนะนำให้คุณรู้จักกับธุรกิจและวัฒนธรรมของเรา

การปฏิสัมพันธ์กับ HCP

รักษามาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุด

ข้อกำหนดในการซื้อ

ข้อกำหนดของใบสั่งซื้อในสหรัฐฯ

ผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อ

เราซื้อสินค้าและบริการหลากหลายชนิด

ในปี 2014 เราซื้อสินค้าและบริการมูลค่าประมาณหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากผู้จัดจำหน่ายกว่า 22,000 รายทั่วโลก ประเภทของสินค้าและบริการที่เราซื้อได้แก่

 • การโฆษณา
 • สินค้าเกษตร
 • การธนาคาร
 • ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
 • อุปกรณ์ต้นทุน
 • ผลิตภัณฑ์เคมี
 • บริการเชิงพาณิชย์
 • การโฆษณา
 • การประชุม/งานกิจกรรม
 • การพิมพ์
 • คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • การก่อสร้าง
 • สินค้าใช้แล้วทิ้ง
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงาน/สาธารณูปโภค
 • บริการด้านวิศวกรรม
 • บริการยานพาหนะ/ยานพาหนะให้เช่า
 • บริการอาหาร
 • เชื้อเพลิง/น้ำมันหล่อลื่น
 • ภาชนะแก้ว
 • บริการความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ (HCP)
 • องค์กรด้านการดูแลสุขภาพ (HCO)
 • ชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูป
 • บริการ IT/โทรคมนาคม
 • บริการทำความสะอาด/ซักรีด
 • การจัดภูมิทัศน์/การปูทางเท้า/การราดผิวถนน
 • บริการทางกฎหมาย
 • บริการโลจิสติก/ขนส่ง
 • ชิ้นส่วนตัดเฉือน
 • การวิจัยตลาด
 • การผลิตโลหะ
 • สิ่งของที่ใช้ใน MRO
 • เข็ม/แคนนูล่า
 • อุปกรณ์และบริการในสำนักงาน
 • บรรจุภัณฑ์/อุปกรณ์/ฉลาก
 • การกำจัดแมลง/การกำจัดของเสีย
 • บริการวิชาชีพ
 • บริการทำความสะอาด/ซักรีด
 • การจัดภูมิทัศน์/การปูทางเท้า/การราดผิวถนน
 • บริการทางกฎหมาย
 • บริการโลจิสติก/ขนส่ง
 • ชิ้นส่วนตัดเฉือน
 • การวิจัยตลาด
 • การผลิตโลหะ
 • สิ่งของที่ใช้ใน MRO
 • เข็ม/แคนนูล่า
 • อุปกรณ์และบริการในสำนักงาน
 • บรรจุภัณฑ์/อุปกรณ์/ฉลาก
 • การกำจัดแมลง/การกำจัดของเสีย
 • บริการวิชาชีพ
  • ที่ปรึกษา
  • การเงิน
  • ทรัพยากรบุคคล
  • ประชาสัมพันธ์
  • การอบรม
 • อุปกรณ์นิรภัย
 • ยาควบคุมพิเศษ/แอลกอฮอล์ SDA
 • การผลิตโดยบุคคลที่สาม
 • การขนส่งและการจัดส่ง
 • การซ่อมบำรุงยานพาหนะ