กองทุน ABBOTT

วิสัยทัศน์ด้านการกุศลของเรา

เรามองว่าการกุศลเป็นแหล่งพลังที่ช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคมและทำให้ชุมชนสามารถฟื้นตัวและมีสุขภาพดีขึ้นได้ การกุศลให้โอกาสเราในการเป็นผู้บุกเบิกความคิดใหม่ๆ สร้างโซลูชั่นใหม่ พัฒนาผู้นำรุ่นต่อไป เสริมสร้างองค์กรภาคประชาสังคมและสังคม และสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาระดับโลกที่สลับซับซ้อน เราใช้หลักการสามข้อที่เราเชื่อว่าเป็นพื้นฐานของการกุศลที่รอบคอบและมีประสิทธิภาพ:

ขับเคลื่อนชุมชน

การแก้ไขปัญหาชุมชนจะต้องมีความร่วมมือกับผู้คนที่เราพยายามให้การสนับสนุน และในที่สุดพวกเขาก็จะต้องรับผิดชอบต่อการแก้ไขดังกล่าว

มีผลกระทบ

การวัดและประเมินผลกระทบของเราเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยให้เราเรียนรู้และตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ อย่างต่อเนื่องได้

ความยั่งยืน

เราเข้าใจว่าความสำเร็จในระยะยาวของโครงการขึ้นอยู่กับการพึ่งพาตนเองโดยปราศจากการสนับสนุนจากผู้บริจาค

ประวัติ

กองทุน Abbott ก่อตั้งขึ้นโดย Abbott ในปี 1951 ในฐานะกองทุนการกุศล เราลงทุนในแนวคิดทันสมัยที่ขยายการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ เสริมสร้างชุมชนที่เราอาศัยและดำเนินงาน และส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อชีวิตของผู้คน และสนับสนุนให้ผู้อื่นดำเนินการเชิงบวก โดยจับมือกับผู้อื่น.

ด้านที่ให้ความสำคัญ

การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ

ค้นหาโซลูชั่นที่กำจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี

การมีส่วนร่วมของชุมชน

การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่เราอาศัยและดำเนินงาน

การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

การสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่

เงินอุดหนุน

ปัจจุบัน กองทุน Abbott ปิดรับคำขอเงินอุดหนุนจากผู้ที่ไม่ได้รับเชิญ.