ABBOTT FUND ABBOTT FUND ABBOTT FUND ABBOTT FUND
วิสัยทัศน์ด้านการกุศลของเรา

เรามองว่าการกุศลเป็นแหล่งพลังที่ช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคมและทำให้ชุมชนสามารถฟื้นตัวและมีสุขภาพดีขึ้นได้ การกุศลให้โอกาสเราในการเป็นผู้บุกเบิกความคิดใหม่ๆ สร้างโซลูชั่นใหม่ พัฒนาผู้นำรุ่นต่อไป เสริมสร้างองค์กรภาคประชาสังคมและสังคม และสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาระดับโลกที่สลับซับซ้อน เราใช้หลักการสามข้อที่เราเชื่อว่าเป็นพื้นฐานของการกุศลที่รอบคอบและมีประสิทธิภาพ:

  • ขับเคลื่อนชุมชน

   การแก้ไขปัญหาชุมชนจะต้องมีความร่วมมือกับผู้คนที่เราพยายามให้การสนับสนุน และในที่สุดพวกเขาก็จะต้องรับผิดชอบต่อการแก้ไขดังกล่าว
  • มีผลกระทบ

   การวัดและประเมินผลกระทบของเราเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยให้เราเรียนรู้และตัดสินใจเรื่องสำคัญๆ อย่างต่อเนื่องได้
  • ความยั่งยืน

   เราเข้าใจว่าความสำเร็จในระยะยาวของโครงการขึ้นอยู่กับการพึ่งพาตนเองโดยปราศจากการสนับสนุนจากผู้บริจาค
ประวัติ

กองทุน Abbott ก่อตั้งขึ้นโดย Abbott ในปี 1951 ในฐานะกองทุนการกุศล เราลงทุนในแนวคิดทันสมัยที่ขยายการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ เสริมสร้างชุมชนที่เราอาศัยและดำเนินงาน และส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อชีวิตของผู้คน และสนับสนุนให้ผู้อื่นดำเนินการเชิงบวก โดยจับมือกับผู้อื่น.

ด้านที่ให้ความสำคัญ
fs อ่านเพิ่มเติม
การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ
ค้นหาโซลูชั่นที่กำจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี
dg อ่านเพิ่มเติม
การมีส่วนร่วมของชุมชน
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่เราอาศัยและดำเนินงาน
alt อ่านเพิ่มเติม
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
การสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่
เงินอุดหนุน

ปัจจุบัน กองทุน Abbott ปิดรับคำขอเงินอุดหนุนจากผู้ที่ไม่ได้รับเชิญ.

true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่