SOCIAL IMPACT SOCIAL IMPACT SOCIAL IMPACT SOCIAL IMPACT
การสร้างผลกระทบในเชิงบวก

ในฐานะผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ เราได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมในเชิงบวกอย่างแท้จริง ด้วยการช่วยให้ผู้คนมีอายุยืนมากขึ้น และมีชีวิตที่ดีขึ้น เราใช้จุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราในการวิเคราะห์และลงทุนในนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงชีวิต ออกแบบรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่เกิดขึ้นใหม่ และเสาหาวิธีที่สามารถวัดค่าได้เพื่อจัดการกับความท้าทายทางสังคมผ่านความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคนิค เมื่อเราจัดลำดับความสำคัญของการคิดและการทำงานร่วมกันของระบบ เราก็สามารถขยายธุรกิจของเรา พัฒนาชีวิตและสร้างคุณค่าในชุมชนต่างๆ ทั่วโลกได้.

 

 
ด้านที่ให้ความสำคัญ
alt อ่านเพิ่มเติม
การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ
การร่วมมือกันทั่วโลกเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี
alt อ่านเพิ่มเติม
การมีส่วนร่วมของชุมชน
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่เราอาศัยและดำเนินงาน
alt อ่านเพิ่มเติม
ผลกระทบร่วมกัน
การสร้างคุณค่าสำหรับทั้งธุรกิจและชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ
alt อ่านเพิ่มเติม
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
การสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรุ่นใหม่
true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่