ความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ความยั่งยืนของเรา

ความยั่งยืนที่ Abbott ให้ความสำคัญกับด้านต่างๆ ซึ่งโอกาสที่ธุรกิจของเราและการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาบรรจบกัน เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งมอบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิต และสร้างคุณค่าในชุมชนทั่วโลก.

เราได้รับความไว้วางใจ เนื่องจากแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเราที่บรรลุมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตด้วย.

เราคิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป และสร้างระบบใหม่ที่รองรับการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้ที่ต้องการมากที่สุด.

เราส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีโดยการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานของเราให้น้อยที่สุด และปกป้องแหล่งน้ำสะอาดทั่วโลก.

เราร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์เพื่อใช้มาตรฐานสูงสุดด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทานของเรา รวมถึงการปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วย.

เราปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของเรา เพื่อช่วยให้พวกเขาเติมเต็มศักยภาพของตนเองได้.

การรายงาน

ปัจจุบัน

ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความก้าวหน้าและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของเรา

ในอดีต

เราได้รายงานถึงผลกระทบที่สำคัญที่สุดของธุรกิจของเราทั่วโลกมานานกว่า 15 ปี

ประเทศ

ประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนในตลาดหลักบางตลาดของเรา

ติดตาม ABBOTT