SUSTAINABILITY SUSTAINABILITY SUSTAINABILITY SUSTAINABILITY
วิสัยทัศน์ความยั่งยืนของเรา

ความยั่งยืนที่ Abbott ให้ความสำคัญกับด้านต่างๆ ซึ่งโอกาสที่ธุรกิจของเราและการสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาบรรจบกัน เรามุ่งมั่นที่จะบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งมอบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนชีวิต และสร้างคุณค่าในชุมชนทั่วโลก.

 

 

    • เราได้รับความไว้วางใจ เนื่องจากแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเราที่บรรลุมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตด้วย.
    • เราคิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป และสร้างระบบใหม่ที่รองรับการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้ที่ต้องการมากที่สุด.
    • เราส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีโดยการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานของเราให้น้อยที่สุด และปกป้องแหล่งน้ำสะอาดทั่วโลก.
    • เราร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับซัพพลายเออร์เพื่อใช้มาตรฐานสูงสุดด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทานของเรา รวมถึงการปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วย.
    • เราปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานของเรา เพื่อช่วยให้พวกเขาเติมเต็มศักยภาพของตนเองได้.
การรายงาน
hd อ่านเพิ่มเติม
ปัจจุบัน
ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความก้าวหน้าและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของเรา
dsf อ่านเพิ่มเติม
ในอดีต
เราได้รายงานถึงผลกระทบที่สำคัญที่สุดของธุรกิจของเราทั่วโลกมานานกว่า 15 ปี
ds อ่านเพิ่มเติม
ประเทศ
ประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนในตลาดหลักบางตลาดของเรา
ติดตาม ABBOTT
true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่