นิวซีแลนด์

New Zealand
 • Diagnostics and Point of Care

  Ground Floor, Bldg. D

  4 Pacific Rise

  Mount Wellington

  Auckland 1640

  PO Box 22-801

  Otahuhu

  Auckland 1640

  Telephone: (64 9) 573 6030

  Facsimile: (64 9) 573 6040

  Customer Service Toll Free: 0800 656 233

  After Hours: 0800 434 246

  Facsimile: 0800 656 234

 • Pharmaceuticals

  6th Floor

  Stephenson & Turner House

  156-158 Victoria Street

  Wellington 6011

  PO Box 11 437

  Manners Street

  Wellington 6142

  Toll Free: 0800 73 72 71

  Telephone: (64 4) 802 2987

  Facsimile: (64 4) 802 2981

  Telephone (AbbVie): 0800 900 030

 • Established Pharmaceuticals

  Ground Floor, Bldg. D

  4 Pacific Rise

  Mount Wellington

  Auckland 1640

  PO Box 22-801

  Otahuhu

  Auckland 1640

  Toll free phone: 0800 73 72 71

 • Nutritional Products

  Ground Floor, Bldg. D

  4 Pacific Rise

  Mount Wellington

  Auckland 1640

  PO Box 22-801

  Otahuhu

  Auckland 1640

  Telephone: (64 9) 573 6030

  Facsimile: (64 9) 573 6040

  Customer Service Toll Free: 0800 737 115

 • Vascular

  Level 3, 6 Kingdon St

  Newmarket, Auckland 1023

  PO Box 99752,

  Newmarket, Auckland 1149

  Telephone: (64 9) 524 6580

  Facsimile: (64 9) 524 6584

 • VISION (MEDICAL OPTICS)

  Ground Floor, Building D

  4 Pacific Rise

  Mount Wellington,

  Auckland 1060

   

  Ph: 0800 266 700

  Fax: 0800 266 465

  Email: amo.orders.anz@abbott.com

true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่