ปากีสถาน

Pakistan
 • Diagnostics Division - Rawalpindi

  Abbott Laboratories (Pakistan) Limited, 

  House#222/5, 

  Khadim Hussain Road, 

  near Lal Kurti,

  Rawalpindi Cantt.

  Pakistan.

  Office: +92-51-5121458-9

  Fax : +92-51-5121460

 • Diagnostics Division - Lahore

  Abbott Laboratories (Pakistan) Limited,

  House No: 123 - A, Ahmed Block,

  New Garden Town, Lahore. 

  Telephone#: 042 35854141,

  Fax#: 042 35844737

 • Diagnostics Division - Peshawar

  Abbott Laboratories (Pakistan) Limited,

  Diagnostics Division, 

  House # 7F-1 Rahman Baba Road University Town,

  Peshawar Pakistan. 

  Office +92-91-5840024

  Fax +92-91-5840024

 • Diabetes Care

  Abbott Laboratories(Pakistan) Limited,

  Opposite Radio Pakistan Transmission,

  Hyderabad Road, Landhi.

  Karachi -75120

  Pakistan.

  UAN: (+92-21) 111-222-688

  Tel: (+92-21) 35069748-49

 • Nutritional and Pharmaceuticals

  Abbott Laboratories (Pak) LTD.

  City Office: 

  8th Floor, Faysal House, ST-02,

  Sharah-e-Faisal,

  Karachi - 75350

  Pakistan.

  Tel: (+92-21) 32799018 -19

 • Diagnostics

  Abbott Laboratories(Pakistan) Limited,

  Opposite Radio Pakistan Transmission,

  Hyderabad Road, Landhi.

  Karachi -75120

  Pakistan.

  UAN: (+92-21) 111-222-688

  Tel: (+92-21) 35069748-49

true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่