ฝรั่งเศส-แคนาดา

French-Canada
 • Sièges sociaux canadiens
  Abbott Nutrition

  8401, route Transcanadienne
  Saint-Laurent (Québec) Canada  H4S 1Z1

  C.P. 6150, succ. Centre-ville
  Montréal (Québec) Canada  H3C 3K6

  Pour contacter Abbott Nutrition, visitez la section Nous contacter sur le site web d'Abbott Nutrition www.abbottnutrition.ca

 • Abbott Diagnostic

  7115 Millcreek Drive
  Mississauga (Ontario) Canada  L5N 3R3

  Tél. : 905-858-2450
  Téléc : 905-858-2462
  Services en anglais : 1-800-387-8378
  Services en français : 1-800-465-2675
  www.abbottdiagnostics.com

 • Abbott Médic-Optique

  80 Whitehall Drive - Unit 2
  Markham (Ontario) Canada  L3R 0P3

  Tél. : 905-305-3300 ou 1-866-266-2566
  Téléc : 905-305-3313 ou 1-866-455-2955

 • Abbott Moléculaire

  7115 Millcreek Drive
  Mississauga (Ontario) Canada  L5N 3R3

  Tél. : 905-858-2450
  Téléc : 905-858-2462
  Services en anglais : 1-800-387-8378
  Services en français : 1-800-465-2675
  www.abbottmolecular.com

 • Abbott Soins au point d’intervention

  7115 Millcreek Drive
  Mississauga (Ontario) Canada  L5N 3R3

  Tél. : 905-858-2450
  Téléc : 905-858-2462
  Services en anglais : 1-800-387-8378
  Services en français : 1-800-465-2675
  www.abbottpointofcare.com

 • Abbott Soins du diabète

  7115 Millcreek Drive
  Mississauga (Ontario) Canada  L5N 3R3

  Tél. : 1-888-519-6890, service jour et nuit
  www.abbottdiabetescare.ca

 • Abbott Vasculaire

  505 Apple Creek Boulevard, Unit 4
  Markham (Ontario) Canada  L3R 5B1

  Tél. : 1-866-552-5753
  Téléc : 1-866-552-5754
  www.abbottvascular.com

 • STARLIMS Canada Inc.

  8200 boulevard Décarie, Bureau 230
  Montréal, Québec, Canada H4P 2P5

  Tél. : 514-748-5460 ou 1-888-455-5467, ext. 207
  Téléc : 514-748-5359
  www.starlims.com

true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่