ฝรั่งเศส

France
 • Abbott France

  3 Place Gustave Eiffel

  94518 Rungis Cedex

  Telephone. : 01 45 60 25 00

  Facsimile : 01 45 60 04 98

 • Abbott Diagnostics (Diagnostic biologique)
  Abbott Molecular (Biologie moléculaire)
  Abbott Point of Care (Diagnostic délocalisé)

  12, rue de la Couture BP 50203

  94518 Rungis Cedex

  Service Clients:

  Telephone: 01 45 60 25 50

  Facsimile: 01 46 86 85 46

  Commandes:

  Telephone: 01 45 60 25 25

  Facsimile: 01 45 60 26 80

 • Abbott Vascular (Dispositifs cardiovasculaires interventionnels)

  3, place Gustave Eiffel – BP 60213

  94518 Rungis Cedex

  Service Clients:

  Telephone: 0820 20 43 43

  Fax : 0820 20 59 59

  Matériovigilance

  Fax : 0 820 20 49 49

 • Abbott Diabetes Care (Diabétologie)

  12 rue de la Couture BP 20235

  94528 Rungis Cedex

  Service Clients: 

  Telephone: 0 800 10 11 56

  Facsimile: 01 45 60 24 47

  Commandes:

  Telephone: 01 45 60 25 25

  Facsimile: 01 45 60 26 80

 • Abbott Products – Siège social

  42 rue Rouget de Lisle

  92150 Suresnes

  Telephone: 01 46 25 85 00

  Facsimile: 01 46 25 88 23

 • AMO France SAS

  750 av Roumanille

  06410 BIOT

  Telephone: (33) 4 93 00 11 95

  Facsimile: (33) 4 92 96 99 91

 • Abbott Healthcare SAS

  Route de Belleville

  01400 Châtillon sur Chalaronne

  Téléphone : (33) 4 74 45 54 42

  Facsimile : (33) 4 74 55 02 83

true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่