สหรัฐอเมริกา

United States
 • U.S. Corporate Headquarters

  Abbott Laboratories

  100 Abbott Park Road

  Abbott Park, Illinois 60064-3500

  Telephone: (224) 667-6100

   

  CONTACT US

 • Diabetes Care

  Abbott Diabetes Care

  1360 South Loop Road

  Alameda, California 94502

  Telephone: (510) 749-5400

  Facsimile: (510) 749-5401

 • Abbott Diagnostics

  5440 Patrick Henry Dr.

  Santa Clara, California 95054

  Telephone: (408) 982-4800

 • Abbott Medical Optics

  1700 East Saint Andrew Place

  Santa Ana, CA 92705-4933

  Local: (714) 247-8200

  Telephone: (866) 427-8477

 • Vascular Devices

  Abbott Vascular

  3200 Lakeside Drive

  Santa Clara, California 95054-2807

  Telephone: (408) 845-3000

  Facsimile: (408) 845-3333

 • Pharmaceutical Products

  Abbott Bioresearch Center

  100 Research Drive

  Worcester, Massachusetts 01605

 • Abbott Laboratories

  Diagnostics Division

  1921 Hurd Drive

  Irving, Texas 75038

  Telephone: (972) 518-6000

 • Molecular Products

  Abbott Molecular

  1300 East Touhy Avenue,

  Des Plaines, IL 60018

  Telephone: (800) 553-7042

  Fax: (224) 361-7138

 • Abbott Diagnostics Headquarters

  675 N. Field Drive

  Lake Forest, Illinois 60045

  Telephone: (224) 667-6100

 • Nutritional Products

  Abbott Nutrition

  100 South Saunders Road

  Lake Forest, IL 60045

  Telephone: (800) 551-5838

 • Medical Diagnostics Products

  Abbott Laboratories

  Point of Care

  400 College Rd East

  Princeton, New Jersey 08540

  Telephone: (609) 454-9000

  Facsimile: (609) 419-9370

true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่