ออสเตรเลีย

Australia
 • AUSTRALIA

    

 • NEW ZEALAND

    

 • CORE DIAGNOSTICS, MOLECULAR AND POINT OF CARE

  299 Lane Cove Road

  Macquarie Park, NSW 2113

   

  Locked Bag 2005

  North Ryde, NSW 1670

   

  Phone:   (61 2) 9857 1111

  Fax:   (61 2) 9857 1122

  Customer Service Phone:   1800 659 554

  Customer Service Fax:   1800 761 080

  Telephone Support:   1800 816 696

   

   

   

 • DIAGNOSTICS AND POINT OF CARE

  Ground Floor, Bldg D

  4 Pacific Rise

  Mount Wellington

  Auckland 1060

   

  PO Box 22-801

  Otahuhu

  Auckland 1640

   

  Phone:   (64 9) 573 6030

  Fax:   (64 9) 573 6040

  Customer Service Phone (toll-free) : 0800 656 233


  After Hours: 0800 434 246

  Facsimile: 0800 656 234 • DIABETES CARE

  666 Doncaster Road

  Doncaster, VIC 3108

   

  Phone:   (61 3) 9843 7100

  Fax:   (61 3) 9855 8020

  Customer Service Phone (toll free): 1800 801 478

  Customer Service Email: adc-cs.au@abbott.com

 •      • NUTRITION PRODUCTS

  299 Lane Cove Road

  Macquarie Park, NSW 2113

   

  Locked Bag 2005

  North Ryde, NSW 1670

   

  Phone:  (61 2) 9384 9700

  Fax:   (61 2) 9384 9800

  Customer Service Phone (toll free): 1800 225 311

  Customer Service Email: customerserviceaustralia@abbott.com


  For medical queries about Abbott nutrition products,
  please contact Medical Information on:

  Phone (toll free): 1800 225 311

  Email:   medicalinformation@abbott.com

 • NUTRITIONAL PRODUCTS

  Ground Floor, Bldg. D

  4 Pacific Rise

  Mount Wellington

  Auckland 1640

   

  PO Box 22-801

  Otahuhu

  Auckland 1640

   

  Phone:   (64 9) 573 6030

  Fax:   (64 9) 573 6040

  Customer Service Toll Free: 0800 737 115 • VASCULAR

  299 Lane Cove Road

  Macquarie Park, NSW 2113

   

  Locked Bag 2005

  North Ryde, NSW 1670

   

  Phone:   (61 2) 8879 2800

  Fax:   (61 2) 8879 2805

  Customer Service Phone: 1800 550 939

  Customer Service Email: acs@av.abbott.com

 • VASCULAR

  Ground Floor,

  Bldg. D,

  4 Pacific Rise,

  Mount Wellington,

  Auckland 1640

   

  Phone:  (64 9) 524 6580

  Fax:   (64 9) 524 6584 • VISION (MEDICAL OPTICS)

  299 Lane Cove Road

  Macquarie Park, NSW 2113

   

  Locked Bag 2005

  North Ryde, NSW 1670

   

  Phone:  (61 2) 9855 0100

  Fax:   (61 2) 9855 0190

  Customer Service Phone (toll free): 1800 266 111

  Customer Service Fax (toll free): 1800 266 222

  Customer Service

  Email:   amo.orders.anz@abbott.com

 • VISION (MEDICAL OPTICS)

  Ground Floor, Building D

  4 Pacific Rise

  Mount Wellington,

  Auckland 1060

   

  Phone:   0800 266 700

  Fax:  0800 266 465

  Email:   amo.orders.anz@abbott.com • INFORMATICS

  Level 11, 350 Collins Street

  Melbourne, VIC 3000

   

  Phone: (61 3) 9670 0678

   

   

true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่