แคนาดา

Canada
 • Canadian Head Offices
  Abbott Nutrition

  8401, Trans-Canada Highway

  Saint-Laurent, Québec, Canada  H4S 1Z1

  P.O. Box 6150, Station Centre-ville

  Montréal, Québec, Canada  H3C 3K6

  To contact Abbott Nutrition Canada, please visit the Contact Us section on www.abbottnutrition.ca

 • Abbott Diagnostics

  7115 Millcreek Drive

  Mississauga, Ontario, Canada  L5N 3R3

  Head office automated attendant: 1-800-387-8378/ 905-858-2450

  www.abbottdiagnostics.com

 • Abbott Medical Optics

  80 Whitehall Drive - Unit 2

  Markham, Ontario, Canada  L3R 0P3

  Tel.: 905-305-3300 or 1-866-266-2566

  Fax: 905-305-3313 or 1-866-455-2955

 • Abbott Molecular

  7115 Millcreek Drive

  Mississauga, Ontario, Canada  L5N 3R3

  Head office automated attendant: 1-800-387-8378/ 905-858-2450 

  www.abbottmolecular.com

 • Abbott Point of Care

  7115 Millcreek Drive

  Mississauga, Ontario, Canada  L5N 3R3

  Head office automated attendant: 1-800-387-8378/ 905-858-2450 

  www.abbottpointofcare.com

 • Abbott Vascular

  80 Whitehall Drive - Unit 2

  Markham, Ontario, Canada  L3R 0P3

  Head office automated attendant- 905-947-5800

  www.abbottvascular.com

 • Abbott Informatics Canada Inc.

  8401, Trans-Canada Highway

  Saint-Laurent, Québec, Canada  H4S 1Z1

  Head office automated attendant 514-748-5460/ 1-888-455-5467

  www.abbottinformatics.com

true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่