ไต้หวัน

Taiwan
 • Nutritional Products

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  6th Floor, No. 51 & No. 49

  Min Sheng East Road, Section 3

  Taipei 104, Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  Facsimile: (886 2) 2505 3600

 • Diabetes Care & Molecular

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  14th Floor, No. 49

  Min Sheng East Road, Section 3

  104 Taipei Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  Diabetes Care Facsimile: (886 2) 2517 6348

  Molecular Facsimile: (886 2) 2517 6136

 • Medical Optics

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  10th Floor, No. 51

  Ming Sheng East Road, Section 3

  Taipei 104, Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  AMO Facsimile: (886 2) 2501 9292

 • Vascular

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  7th Floor, No. 51

  Ming Sheng East Road, Section 3

  Taipei 104, Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  Vascular Facsimile: (886 2) 2501 8183

 • Diagnostics

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  5F-2, 186, Jien Yi Road, Chung Ho District

  New Taipei City 235, Taiwan

  Telephone: (886 2) 8228 0805

  Facsimile: (886 2) 8228 0978

 • Established Pharmaceutical Division

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  14th Floor, No. 49

  Min Sheng East Road, Section 3

  Taipei 104, Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  Facsimile: (886 2) 2501 4588

true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่