ไอร์แลนด์

Ireland
 • ABBOTT ESTABLISHED PHARMACEUTICALS DIVISION

  2.1 Woodford Business Park

  Santry

  Dublin 17

  Ireland

  Telephone: +353 (0)1 846 8700

  Fax: +353 (0)1 846 8701

 • ABBOTT IRELAND DIABETES CARE

  Donegal Town

  Donegal

  Ireland

  Tel: +353 (0)74 974 0200

 • ABBOTT IRELAND DIAGNOSTIC DIVISON

  Lisnamuck

  Longford

  Ireland

  Tel: +353 (0)43 333 1000

 • ABBOTT IRELAND DIAGNOSTIC DIVISION

  Finisklin Business Park

  Sligo

  Ireland

  Tel: +353 (0)71 915 6200

 • ABBOTT IRELAND NUTRITION DIVISION

  Dromore West

  Cootehill

  Cavan

  Ireland

  Tel: +353 (0)49 555 9200

 • ABBOTT IRELAND NUTRITION DIVISION

  Ballytivnan

  Sligo

  Ireland

  Tel: +353 (0)71 930 1800

 • ABBOTT IRELAND VASCULAR DIVISION

  Cashel Road

  Clonmel

  Tipperary

  Ireland

  Tel: +353 (0)52 617 3000

 • ABBOTT LABORATORIES IRELAND LTD.

  4051 Kingswood Drive

  Citywest Business Campus

  Dublin 24

  Ireland

  Tel: +353 (1)46 91500

 • ABBOTT NUTRITION LTD.

  Fort Gary

  Finisklin Business Park

  Sligo

  Ireland

  Tel: +353 (0)71 919 5900

true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่