ฝ่ายอุปกรณ์

ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
Vicky Assardo
+1-510-864-4690
สหรัฐอเมริกา: เวลามาตรฐานแปซิฟิค


ด้านหลอดเลือด
Kristina Becker
+1-408-845-3427
สหรัฐอเมริกา: เวลามาตรฐานแปซิฟิค


ภาวะหัวใจหยุดเต้น / ภาวะหัวใจล้มเหลว / การปรับเปลี่ยนการทำงานของระบบประสาท
Justin Paquette
+1-651-756-6293
สหรัฐอเมริกา: เวลามาตรฐานตอนกลาง


โครงสร้างหัวใจ
Mary Kokkinen
+1-408-845-0808
สหรัฐอเมริกา: เวลามาตรฐานแปซิฟิค