ฝ่ายโภชนาการ

ด้านโภชนาการของ Abbott
Pamela Harrison
+44 (0) 1628 589990
เวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) +0:00


ด้านโภชนาการเด็ก
Molly Sustar
+1-614-624-7329
สหรัฐอเมริกา: เวลามาตรฐานตะวันออก


ด้านโภชนาการในผู้ใหญ่
Molly Cornbleet
+1-224-667-7622
สหรัฐอเมริกา: เวลามาตรฐานตอนกลาง