ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และ ปากีสถาน

Alberto Chahoud
+971 4 213 2703
เวลามาตรฐานกรีนิช (GMT)+5:00