การให้บริการ

รับรองคุณภาพ ความปลอดภัย

ในฐานะผู้นำด้านการดูแลสุขภาพระดับโลก เป้าหมายของเราคือการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิต จุดมุ่งเน้นที่เป็นรากฐานของเป้าหมายนี้ คือการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และให้ประโยชน์ตามที่ตั้งใจไว้

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการของเราต้องคงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดด้านคุณภาพ

รัฐบาลหลายแห่งทั่วโลกได้เพิ่มกฎหมายและข้อบังคับใหม่ๆ เพื่อควบคุมการใช้สารเคมีบางชนิดในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้น กฎหมายบางข้อเหล่านี้ได้แก่

 

  • • The Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (REACH) หรือระเบียบว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป
  • • Restriction of Hazardous Substances (RoHS) หรือระเบียบการจำกัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • • The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants หรืออนุสัญญากรุงสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษชีวภาพที่ตกค้างยาวนาน
true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่