การรายงานความเป็นพลเมือง การรายงานความเป็นพลเมือง การรายงานความเป็นพลเมือง การรายงานความเป็นพลเมือง

notch


accessibility


ผลลัพธ์ของเรา

การรายงานของเรามุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ของเราที่สำคัญที่สุดและพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม ซึ่งได้แก่ลูกค้า ผู้ป่วย พนักงาน รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแล นักลงทุน กลุ่มผลประโยชน์พิเศษ องค์กรเอกชน และผู้นำทางความคิด

เรามุ่งเน้นในด้านความโปร่งใสโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและมาตรฐานที่เป็นแนวทางในการตัดสินใจทางธุรกิจของเรา โปรดเข้าชมเว็บไซต์ สหรัฐฯ ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่