OUR VISION

วิสัยทัศน์ของเรา

notch-right

เรามองเห็นศักยภาพในการบรรลุผลด้านสุขภาพและความเจริญในชุมชนทั่วโลก

ที่ Abbott เราเชื่อว่าธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ ความยั่งยืน และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมที่แข็งแรงและเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ผ่านการดำเนินงานของเราและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ผู้คนทั่วโลกพึ่งพาผลิตภัณฑ์ของเราในทุกๆ วัน เพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวและดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงดำเนินธุรกิจของเราด้วยแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อความมั่นคงในระยะยาวและเพื่อประโยชน์ของผู้คนจำนวนมากที่เราให้บริการ

ความพยายามในด้านความเป็นพลเมืองของเรามุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญอันดับต้นๆ 3 ประการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและธุรกิจของเรา ซึ่งตรงกับความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ และทรัพยากรเฉพาะทางที่เรามี

ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์

การมอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ

ผู้คนทั่วโลกพึ่งพาผลิตภัณฑ์และธุรกิจของเราเพื่อช่วยให้ดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพดียิ่งขึ้น นี่เป็นวัตถุประสงค์หลักของเรา นั่นคือ การมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ล้ำสมัย ที่ช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น

การปรับปรุงการเข้าถึงผลิตภัณฑ์

เราต้องการให้ผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นสามารถเข้าถึงผู้คนที่ต้องการ เราจึงมีความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อขยายขีดความสามารถในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราและจัดการกับอุปสรรคสำคัญ รวมถึงการสร้างขีดความสามารถด้านการดูแลสุขภาพ

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

เราพยายามที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจของเรา ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งการใช้งานและการกำจัดผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเรา

วิธีการของเรา

แนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

เราดำเนินธุรกิจของเราด้วยวิธีการที่ถูกต้องเพื่อความมั่นคงระยะยาว เรารับรองว่าธุรกิจของเราดำเนินไปเพื่อประโยชน์ของผู้คนจำนวนมากที่เราให้บริการ ผ่านการกระทำไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในทุกๆ วัน

ธุรกิจแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน/มีค่านิยมร่วมกัน

เราทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองในขณะที่สร้างธุรกิจของเรา โดยการสร้างขีดความสามารถในห่วงโซ่อุปทานของเรา การสร้างผลิตภัณฑ์เฉพาะท้องถิ่น การขยายขอบเขตในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเรา และการจัดการกับอุปสรรคในการดูแลรักษา

การบริจาคเชิงกลยุทธ์

Abbott และมูลนิธิของเรา Abbott Fund สนับสนุนโครงการด้านสังคมที่สอดคล้องกับธุรกิจของเรา โดยใช้ความชำนาญเฉพาะด้านของพนักงาน Abbott และผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรา

true
accessibility

คุณกำลังจะออกจากที่นี่เพื่อไปยังเว็บไซต์ ABBOTT ในประเทศอื่นหรือเว็บไซต์เฉพาะภูมิภาค


โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่คุณร้องขอเข้าชมมีไว้สำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ หรือกลุ่มประเทศนั้นๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นั้น ด้วยเหตุนี้ ไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่ไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศอื่นๆ หรือภูมิภาคอื่นๆเว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณโดยเฉพาะ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่

accessibility

คุณกำลังจะออกจากกลุ่มเว็บไซต์ ABBOTT เพื่อไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม


ลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ทั่วโลกของ Abbott ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Abbott และ Abbott ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ดังกล่าวหรือลิงก์เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าว Abbott นำเสนอลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวก และการมีลิงก์ใดๆ ภายในกลุ่มเว็บไซต์ Abbott ไม่ได้บ่งบอกว่า Abbott ให้การสนับสนุนรับรองเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

เว็บไซต์ที่คุณร้องขออาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของคุณ

คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อและออกจากเว็บไซต์นี้หรือไม่